Over KPJ Brabant

De KPJ is van oudsher een belangrijke vereniging op het platteland en in de kleinere dorpen. Daar KPJ staat voor Katholieke Plattelands Jongeren, is de KPJ van tegenwoordig niet meer aan het geloof gebonden. Wel bestaan de regionale KPJ verenigingen veelal uit jongeren uit de regio, welke samen verschillende activiteiten organiseren om hun vrije tijd te besteden. Naast de regionale KPJ-afdelingen zijn er een aantal KPJ-kringen opgericht welke een grotere regio overkoepelen. KPJ Brabant is de overkoepelende vereniging van al deze Brabantse KPJ’s, welke op verschillende manieren probeert de regionale KPJ-afdelingen met elkaar in verbinding te brengen.

Een van de zaken die KPJ Brabant organiseert zijn de regionale avonden, waar de verschillende afdelingen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook zorgen we voor (financieel) voordeel bij bijvoorbeeld het afsluiten van verzekeringen of het organiseren van diverse cursussen voor leden. Tevens hopen we dat de verschillende afdelingen van elkaar leren en inspiratie van elkaar opdoen, om steeds weer nieuwe activiteiten te ondernemen met hun vereniging. De activiteiten van de verschillende KPJ’s zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid van de jeugd in de kleinere gemeenten.

Verder zorgt KPJ Brabant voor een stukje imagoverbetering en netwerk. De KPJ in het algemeen wordt vaak gezien als een ‘boerenvereniging’, met leden die alleen maar bier drinken en feesten. Als KPJ Brabant in samenwerking met de regionale verenigingen willen we graag van dit imago af zien te komen, en laten zien dat de KPJ’s van tegenwoordig veel meer doen dan alleen bier drinken en ‘boerenfeesten’ organiseren. Natuurlijk houden we van een feestje op z’n tijd, iets wat uiteraard ook hoort bij de leefbaarheid van de dorpen en de invulling van de vrije tijd van de jeugd. Maar daarnaast doen we nog zoveel méér.

Uitgelicht

Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

We zijn op zoek naar versterking voor het bestuur van KPJ Brabant. Als bestuurslid van KPJ Brabant help je de KPJ-afdelingen met vraagstukken over bijvoorbeeld regelgeving of het organiseren van evenementen. Hiervoor worden er regiobijeenkomsten gehouden en vindt er ieder jaar een ALV plaats waar je kennis kan maken met de KPJ afdelingen op een…

Plattelandsjongeren NL

Plattelandsjongeren NL

Plattelandsjongeren NL is de landelijke vrijetijdsvereniging van, voor en door jongeren, wonende op het platteland en/of in dorpskernen. Plattelandsjongeren NL streeft ernaar om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen door jongeren te inspireren, motiveren en ondersteunen. KPJ Brabant is als lid betrokken bij Plattelandsjongeren NL.

Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds

Ben je bezig met een vernieuwend evenement op te zetten of gaan jullie een curcus doen. Of misschien heeft jullie KPJ wel een jubileum te vieren. Om dit te ondersteunen is het KPJ stimuleringsfonds er voor jullie. We vinden het heel belangrijk om jullie te blijven stimuleren bij jullie evenementen. Het aanvragen van het Stimuleringsfonds…

Polis

Polis

Alles betreft de verzekering vind je op: http://plattelandsjongeren.nl/aanbod/verzekeringen Om de polis te ontvangen mail met info@kpjbrabant.nl. Heb je een schade? Geef dit dan zo snel mogelijk door via  info@kpjbrabant.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk in contact komt met de verzekeraar.  

Wat is KPJ Brabant?

KPJ Brabant is met zo'n 3.000 leden de grootste jongerenvereniging van Brabant. We delen kennis en behartigen de belangen van de plaatselijke KPJ's.

Website door: Poppel media